Nie tędy droga do zmian w mediach i Temidzie

Uchwały sejmowe to nie jest właściwy sposób na rozwiązanie problemów w telewizji i radiu publicznych oraz wymiarze sprawiedliwości. Taki wniosek płynie z sondy „Rzeczpospolitej” wśród prawników.

Publikacja: 22.01.2024 03:00

Nie tędy droga do zmian w mediach i Temidzie

Foto: Adobe Stock

„Rzeczpospolita” zainaugurowała panel prawników, który ma prezentować poglądy ekspertów z różnych dziedzin prawa m.in. na temat obowiązujących lub przygotowywanych rozwiązań z prawnych. W pierwszej turze panelu pod ocenę prawników poddane zostały dwa zagadnienia.

Pierwsze dotyczyło możliwości wprowadzania zmian w mediach publicznych w oparciu uchwałę sejmową, a drugie dopuszczalności zmian w w oparciu o taką uchwałę w wymiarze sprawiedliwości.

W przypadku pierwszej tezy większość prawników stwierdziła, że się z nią nie zgadza lub zdecydowanie się nie zgadza. Tak odpowiedziało 76 proc. naszych panelistów. Na zmiany w mediach publicznych na podstawie uchwały sejmowej zgodziło się 20 proc. ekspertów. Nie miało zdania w tej kwestii tylko 4 proc.

Prawnicy, którzy negatywnie ocenili możliwość wprowadzenia zmian w mediach publicznych na podstawie uchwały sejmowej, zwrócili uwagę m.in. na to, że funkcjonowanie mediów publicznych podlega porządkowi ustawowemu.

– Działalność mediów publicznych regulowana jest ustawami – zarówno k.s.h., jak i sektorowymi. Uprawnienia właścicielskie lub regulacyjne realizowane powinny być tylko w zgodzie z tymi przepisami lub po ich stosownej nowelizacji – uważa prof. Dariusz Adamski, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego.

Z kolei zdaniem tych, którzy zgodzili się z tezą o możliwych zmianach w mediach i uważają m.in., że jeżeli uchwały sejmowe uznamy za akt polityczny i formę zaleceń dla ministrów co do oczekiwanych kierunków ich działania, sterowanie w ten sposób działaniem rządu i poszczególnych ministrów jest w pełni dopuszczalne, a nawet pożądane.

– Uchwała, oczywiście o charakterze deklaratoryjnym, potwierdzała wyłącznie stan prawny i możliwość działania ministra, wynikającą już z wyroku TK z 2016 r. – stwierdził prof. Jacek Męcina

Na zmiany w wymiarze sprawiedliwości w oparciu o  uchwałę sejmową nie zgodziło się lub zdecydowanie nie zgodziło się 60 proc. panelistów. 36 proc. z nich zgodziło się lub zdecydowanie się zgodziło z możliwością takiego rozwiązania. 4 proc. ekspertów nie miało zdania w tej sprawie.

Przeciwnicy takich zmian w wymiarze sprawiedliwości stwierdzili m.in., że uchwały Sejmu są aktami o charakterze, co do zasady, deklaratoryjnym i nie mogą zastępować ustaw.

– Wymiar sprawiedliwości regulowany jest na poziomie konstytucji (art. 173–201) i ustaw. Tylko konstytucja i ustawy mogą kształtować wymiar sprawiedliwości w Polsce – stwierdził radca prawny Rafał Adamus.

Z kolei zwolennicy możliwości wprowadzania zmian w wymiarze sprawiedliwości w oparciu o  uchwałę zwracali uwagę m.in., że posłużenie się uchwałą sejmową dla wywołania zmian prawnych w sądownictwie nie w każdym przypadku będzie możliwe.

– W pewnym zakresie – zwłaszcza w procesie zmian regulaminowych – taka uchwała może stanowić źródło zmian – uważa prof. Robert Grzeszczak.

Czytaj więcej

Panel prawników

Panel prawników: Czy uchwały sejmowe mogą być podstawą do wprowadzania zmian w prawie?

Panel prawników
Panel prawników: Czy uchwały sejmowe mogą być podstawą do wprowadzania zmian w prawie?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Panel prawników
Ważny głos w debacie
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji