Ważny głos w debacie

Uruchomiony panelu prawników ma być forum wymiany poglądów polskich prawników z różnych ośrodków, pokoleń i dziedzin prawa

Publikacja: 22.01.2024 03:00

Ważny głos w debacie

Foto: Adobe Stock

"Rzeczpospolita” zainaugurował panel prawników. Zaprosiliśmy do niego ekspertów z różnych dziedzin prawa, aby móc przedstawić ich poglądy i opinie na temat zagadnień dotyczących rozwiązań legislacyjnych. Są to sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz przedstawiciele nauki.

Panel prawników ma funkcjonować podobnie jak działający już od jakiegoś czasu panel ekonomistów „Rzeczpospolitej”.

Uczestnikom panelu zadawać będziemy pytanie i prosić o opinię w sprawie obowiązujących i planowanych rozwiązań dotyczących regulacji prawnych. Poglądy panelistów pozwolą poznać co o aktualnych sprawach myśli środowisko prawników. Panel to również miejsce do recenzowania pomysłów legislacyjnych, a także rekomendowania pomysłów nowych. Ważnym zadaniem panelu jest również wkład w debatę na temat prawa w Polsce. Rola prawników w tej sprawie jest szczególnie ważna.

Panek prawników ma to wszystko archiwizować i tworzyć historię ewolucji poglądów naszych ekspertów.

Kolejne edycje panelu i ich wyniki będziemy publikować na stronie: rp.pl.

Czytaj więcej

Panel prawników

Panel prawników: Czy uchwały sejmowe mogą być podstawą do wprowadzania zmian w prawie?

Czytaj więcej

Nie tędy droga do zmian w mediach i Temidzie
Panel prawników
Panel prawników: Czy uchwały sejmowe mogą być podstawą do wprowadzania zmian w prawie?
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Panel prawników
Nie tędy droga do zmian w mediach i Temidzie