Czytaj więcej

Neutralność klimatyczna wymaga zgody na atom

Teza 1: Polska ma szansę na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. bez inwestycji w energetykę atomową.

Liczba respondentów: 39

Opinie ekspertów (39)

Karolina Safarzyńska

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, naukowo zajmuje się tematyką zrównoważonego rozwoju.

Odp: Zgadzam się

Joanna Tyrowicz

Profesor ekonomii, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW, współzałożycielka i członkini zarządu think-tanku GRAPE, badaczka Międzynarodowego Centrum Analiz Ekonomicznych (ICEA) oraz Instytutu Ekonomii Pracy w Bonn (IZA). Specjalizuje się w ekonomii pracy.

Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam

Do 2050 zostało tylko 30 lat, więc nie mamy szansy na osiągnięcie neutralności klimatycznej KROPKA, niezależnie od tego, czy z energetyką jądrową czy bez niej. Mowa byłaby o dużych i licznych projektach inwestycyjnych, do których nawet nie zaczynamy się na razie przygotowywać, Rzutem na taśmę w ostatniej chwili się nie da.

Maciej Bukowski

Doktor nauk ekonomicznych, prezes think-tanku WiseEuropa, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. makroekonomię, politykę energetyczną, innowacyjność, system emerytalny oraz rynek pracy. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030).

Odp: Zgadzam się

Tak, jest to możliwe ale wymaga przesądzenia pożądanego kształtu szeroko pojętego systemu energetycznego (nie tylko elektroenergetyki) w roku 2050. Podstawowe wyzwanie polega na domknięciu całego zeroemisyjnego systemu energetycznego (tj. tego skąd będzie pochodzić energia dla poszczególnych sektorów i jaki będzie jej obieg w gospodarce) i jego poszczególnych podsystemów (energetyki, transportu, przemysłu itp.). O ile bowiem łatwa jest redukcja emisji o 80% (bez energetyki jądrowej lub z nią), a osiągnięcie 90% jest już pewnym wyzwaniem (przede wszystkim ze względu na ciepłownictwo, ogrzewnictwo i transport), to przestawienie gospodarki w 100% na tory zeroemisyjne jest już wyzwaniem dużo większym (na poziomie wszystkich sektorów). Bazowym rozwiązaniem rozważanym powszechnie na świecie jest daleko idąca elektryfikacja wszystkich części gospodarki w tym przemysłu, ogrzewania w domach i transportu, a zarazem ukształtowanie w pełni zeroemisyjnego systemu elektroenergetycznego. Ten jednak będzie musiał produkować znacznie więcej energii elektrycznej niż dziś. O ile uważa się, że gros energii (70-80%) w takim systemie będzie prawie na pewno pochodzić ze źródeł odnawialnych to pozostałe 20-30% rodzi szereg wyzwań (regulowanie ubytków energii z OZE wynikających z ich niesterowalności, zmiany sezonowe w podaży wiatru i słońca, problem z opłacalnością w wyniku mocy nadmiarowych, problemu curtailment itp.). Możliwe są trzy główne rozwiązania uzupełnienia tej luki: energia jądrowa, technologie wychwytywania, składowania i użytkowania CO2 (CCSU) oraz magazyny energii (głównie tzw. Power-to-gas np. wodór lub baterie różnego typu). W chwili obecnej trudno przesądzić jaka będzie ich technologiczna gotowość i ekonomiczna atrakcyjność w roku 2050. Symulacje wskazują na ogół, że z energią jądrową konstrukcja zeroemisyjnego systemu energetycznego jest łatwiejsza i tańsza niż bez niej, ale i technologie CCSU oraz magazynowania energii znajdą swoje miejsce w systemie energetycznym przyszłości. W jakich proporcjach i czy rezygnacja z jakiejkolwiek z tych technologii będzie realna (przy założeniu celu redukcji 100%), trudno w tej chwili przewidzieć, bowiem np. postęp w magazynowaniu energii czy składowaniu CO2 może w kolejnych 30-latach okazać się zarówno równie duży jak i znacząco mniejszy od tego jaki obserwowaliśmy w fotowoltaice czy siłowniach wiatrowych w ostatnich 40 latach.

Mikołaj Czajkowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje też w Warszawskim Ośrodku Ekonomii Ekologicznej. Specjalizuje się w mikroekonomii.

Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam

Jeśli mówimy o neutralności klimatycznej w ogóle (w tym np. transport) to nie widzę takiej możliwości. Założyłem, że energetyka atomowa zawiera w sobie także fuzję.

Monika Köppl-Turyna

Doktor hab. nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Wiedeńskiego, dyrektorka think-tanku EcoAustria. Specjalizuje się w ekonomii pracy, finansach publicznych i ekonomii politycznej.

Odp: Nie mam zdania

Tomasz Żylicz

Profesor ekonomii, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, założyciel Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej. Specjalizuje się w ekonomii ochrony środowiska.

Odp: Zgadzam się

Tomasz Kwaśnicki

Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam

Nie będzie to możliwe, zarówno w Polsce jak i w UE (oraz innych krajach rozwiniętych gospodarzom). Przeczy temu dynamika zmian w przeszłości i projekcje na przyszłość. Zacytuję tylko to co napisałem w niedawnym felietonie na Obserwatorze Finansowym (https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/ocieplenie-klimatu-degradacja-srodowiska-kapitalistyczny-rynek-jest-odpowiedzia): „Zawsze zastanawia mnie to, że postulując tego typu działania, politycy nie przejmują się naturalnymi ograniczeniami, które wpływają na dynamikę zmian. To tak jakby polityk, jadąc samochodem z szybkością 130 km na godzinę, chciał bezpiecznie zahamować na 20 metrach. Każdy doświadczony człowiek bierze tego typu ograniczenia pod uwagę. Kiedy kapitan wielkiego tankowca zamierza zawinąć do portu, to nie myśli o tym, będąc 3 km od celu, tylko zaczyna ten manewr, będąc 30-40 km od portu, bo wie, że żadne prawa fizyki nie pozwoliłyby mu na dokonanie tego manewru, gdyby był zbyt blisko portu.” Skończy się to tak samo jak np. w przypadku pierwszego Raportu dla Klubu Rzymskiego ‘Granice wzrostu’. Też wtedy postulowano radykalną politykę demograficzną i związaną z ochroną środowiska naturalnego. Nic z tego nie wdrożono (bo po prostu było to nierealne) a system społeczno-gospodarczy sam dał sobie z tym radę (co nie oznacza, że o tego typu problemach nie należy dyskutować i uświadamiać ludziom zagrożenia). Długo byłoby o tym pisać!

Grzegorz Gorzelak

Profesorem ekonomii, pracownik Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni dyrektor tego ośrodka. Specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego.

Odp: Zgadzam się

Andrzej Cieślik

Profesor ekonomii, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują ekonomię międzynarodową, handel zagraniczny i inwestycje zagraniczne.

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Obecnie istnieją znacznie tańsze technologie, które pozwolą na osiągnięcie neutralności klimatycznej bez konieczności inwestowania w energetykę atomową, która wiąże się z ogromnymi kosztami i których ponoszenie w przypadku tak małego kraju jak Polska po prostu nie ma sensu. W okresie przejściowym zdecydowanie lepiej jest importować energię zamiast budować własne elektrownie atomowe.

Andrzej Sławiński

Profesor ekonomii, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2004-2010 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, później kierował Instytutem Ekonomicznym NBP. W pracy naukowej zajmuje się polityką pieniężną oraz rynkami finansowymi.

Odp: Nie mam zdania

Warto przeanalizować dokładnie dlaczego w wielu krajach następuje odejście od energetyki atomowej

Izabela Styczyńska

Doktor nauk ekonomicznych, prezes Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Jej zainteresowania badawcze skupiają się na rynku pracy i polityce społecznej.

Odp: Nie zgadzam się

Leon Podkaminer

Profesor ekonomii, doradca prezesa NBP, emerytowany pracownik naukowy Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Badań Gospodarczych.

Odp: Nie mam zdania

Małgorzata Knauff

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w teorii gier, organizacji rynków, ekonomii edukacji oraz teorii decyzji.

Odp: Nie zgadzam się

Piotr Dworczak

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Northwestern, członek grupy badawczej GRAPE. Specjalizuje się w teorii gier, teorii informacji oraz projektowaniu mechanizmów ekonomicznych.

Odp: Zgadzam się

Michał Brzeziński

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Katedrze Ekonomii Politycznej i w Warszawskim Ośrodku Ekonomii Ekologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Jego badania koncentrują się na nierównościach społecznych, ubóstwie i polityce gospodarczej.

Odp: Nie mam zdania

Jan Hagemejer

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes CASE. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących handlu międzynarodowego i makroekonomii.

Odp: Nie zgadzam się

Barbara Liberda

Profesor ekonomii, pracownik Katedry Innowacji i Rozwoju na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania koncentrują się na problematyce oszczędności, inwestycji, przedsiębiorczości i innowacji. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w Pekao Bank Hipoteczny.

Odp: Nie zgadzam się

Krzysztof Jajuga

Profesor ekonomii, kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest prezesem CFA Society Poland.

Odp: Zgadzam się

Szansa jest, bo wreszcie politycy zaczęli rozumieć te kwestie i pewne działania są deklarowane. Jest też zwiększająca się świadomość po stronie gospodarstw domowych. Ale jest olbrzymia praca do zrobienia.

Marek Góra

Profesor ekonomii, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, specjalizuje się w ekonomii pracy i ekonomii emerytalnej, jest współautorem reformy polskiego systemu emerytalnego z 1999 r.

Odp: Nie zgadzam się

Michał Mackiewicz

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kieruje Katedrą Funkcjonowania Gospodarki. Przedsiębiorca i autor bloga "Zarabianie na śniadanie". Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. teorię przedsiębiorczości oraz politykę fiskalną.

Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam

OZE są nadal źródłem w polskich warunkach eksperymentalnym. Energetyka atomowa jest jedyną wielkoskalową, sprawdzoną alternatywą dla węgla. Trzeba też pamiętać, że bezpieczeństwo nowych elektrowni IV generacji jest nieporównywalne z tym, które jeszcze pamiętamy z Czernobyla.

Witold M. Orłowski

Profesor ekonomii, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, były rektor tej uczelni. Jest też głównym doradcą ekonomicznym PwC Polska. W działalności naukowej interesuje się makroekonomią, teorią wzrostu oraz integracją europejską.

Odp: Nie zgadzam się

Oczywiście odpowiedź nie uwzględnia możliwych poważnych zmian technologicznych, np. zmniejszających radykalnie koszty fotowoltaiki

Jan Czekaj

Profesor ekonomii, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych.

Odp: Zgadzam się

Marcin Piątkowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, starszy ekonomista w Banku Światowym. Autor książki "Europejski lider wzrostu", dotyczącej rozwoju gospodarczego Polski.

Odp: Nie zgadzam się

Rafał Weron

Profesor ekonomii, kierownik Katedry Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej na Politechnice Wrocławskiej, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Światowej renomy ekspert w dziedzinie prognozowania na rynku energii. Jego inne zainteresowania badawcze obejmują m.in. ekonomię obliczeniową, inżynierię finansową i zarządzanie ryzykiem.

Odp: Zgadzam się

Bez rozwoju metod magazynowania energii może to być trudne. Inna sprawa to czy energetyka atomowa jest neutralna klimatycznie, zanieczyszcza środowisko w inny sposób.

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Profesor ekonomii, kierownik Katedry Systemu Finansowego w Szkole Głównej Handlowej, członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Posiada bogate doświadczenie pracy w radach nadzorczych spółek, była też wiceprzewodniczącą Komisji Nadzoru Finansowego. Jej zainteresowania naukowe obejmują sieć bezpieczeństwa finansowego, kwestie stabilności finansowej, zarządzanie instytucjami finansowymi oraz edukację finansową.

Odp: Nie zgadzam się

Elżbieta Adamowicz

Profesor ekonomii, pracownik naukowy Instytutu Rozwoju Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej. Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. badania koniunktury gospodarczej.

Odp: Nie mam zdania

Marek Kośny

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Specjalizuje się w ekonomii dobrobytu.

Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam

Scenariusz taki nie wydaje się realny, jeśli uwzględnimy aktualną sytuację polskiej energetyki (w tym mix energetyczny) ale także warunki geograficzno-klimatyczne Polski. Odnawialne źródła energii, mimo wielu zalet, charakteryzują się stosunkowo dużą niestabilnością wytwarzania energii. A trudno w obecnej chwili wskazać inne niż atom źródło energii, które mogłoby gwarantować odpowiednie rezerwy mocy i nie wiązałoby się z emisją gazów cieplarnianych.

Ewa Zawojska

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w mikroekonomii, m.in. w metodach wyceny dóbr nierynkowych.

Odp: Nie zgadzam się

Marian Gorynia

Prof. dr hab. Marian Gorynia jest prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w latach 2002–2016 był prorektorem, a następnie rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Odp: Nie zgadzam się

Znane mi kalkulacje nie przewidują takiej możliwości. Jestem za rozwojem energetyki atomowej z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Wojciech Charemza

Profesor ekonomii, wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, wcześniej przez wiele lat związany z Uniwersytetem w Leicester. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na ekonometrii, prognozowaniu zjawisk gospodarczych oraz zagadnieniu niepewności geopolitycznej.

Odp: Nie zgadzam się

Aleksandra Parteka

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Politechniki Gdańskiej, pracownik Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Specjalizuje się w ekonomii międzynarodowej.

Odp: Nie zgadzam się

Joanna Wolszczak-Derlacz

Doktor hab. nauk ekonomicznych, wykładowca na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na teorii konwergencji gospodarczej, analizach produktywności i efektywności, ekonomii edukacji i rynkach pracy.

Odp: Nie zgadzam się

Wydaje się mało prawdopodobne żeby Polska w ogóle mogła w podanym horyzoncie czasowym osiągnąć neutralność klimatyczną (może jestem zbyt dużym pesymistą), ale bez realizacji planów związanych z uruchomieniem elektrowni atomowych jest to już całkowicie mało realne.

Michał Krawczyk

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, specjalizuje się w ekonomii eksperymentalnej oraz behawioralnej.

Odp: Nie zgadzam się

Karolina Goraus-Tańska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultantka Banku Światowego. Specjalizuje się w ekonomii pracy, tematyce nierówności dochodowych oraz redystrybucji.

Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam

Marek Dąbrowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Makroekonomii.

Odp: Nie mam zdania

Uważam, że to pytanie powinno być skierowane do inżynierów zajmujących się energetyką.

Łukasz Woźny

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor w Szkole Głównej Handlowej, gdzie pracuje w Katedrze Ekonomii Ilościowej. Specjalizuje się w teorii gier i ekonomii matematycznej.

Odp: Zgadzam się

Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw i bankowości.

Odp: Nie zgadzam się

Dorota Skała

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują bankowość, ład korporacyjny oraz badania ilościowe w bankowości i finansach.

Odp: Zgadzam się

Jakub Borowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, główny ekonomista Credit Aricole-Bank Polska, były wieloletni pracownik NBP. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce pieniężnej i integracji europejskiej.

Odp: Zgadzam się

Teza 2: Wielkoskalowe OZE i rozproszone źródła energii mają potencjał, aby w przyszłości w pełni zaspokoić zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną.

Liczba respondentów: 39

Opinie ekspertów (39)

Karolina Safarzyńska

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, naukowo zajmuje się tematyką zrównoważonego rozwoju.

Odp: Zgadzam się

Joanna Tyrowicz

Profesor ekonomii, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW, współzałożycielka i członkini zarządu think-tanku GRAPE, badaczka Międzynarodowego Centrum Analiz Ekonomicznych (ICEA) oraz Instytutu Ekonomii Pracy w Bonn (IZA). Specjalizuje się w ekonomii pracy.

Odp: Zgadzam się

Takie oceny ekspertów znam, nie znam poglądów przeciwnych. Pytaniem nie jest sam potencjał wytworzenia energii tylko jej cena.

Maciej Bukowski

Doktor nauk ekonomicznych, prezes think-tanku WiseEuropa, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. makroekonomię, politykę energetyczną, innowacyjność, system emerytalny oraz rynek pracy. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030).

Odp: Nie zgadzam się

Mają ale tylko pod warunkiem znacznego postępu w technologiach magazynowania energii elektrycznej. Poza ograniczeniami technicznymi mogą jednak pojawić się także bariery społeczne. Pełna dekarbonizacja systemu energetycznego w oparciu o OZE – nawet w wypadku istnienia magazynów energii - wymaga bowiem budowy bardzo dużych mocy nadmiarowych. Powodem jest niedyspozycyjność źródeł słonecznych i wiatrowych oraz duża zmienność wiatru i słońca w przekroju doby/miesiąca/roku. Zarazem moce odnawialne mają niską gęstość przestrzenną energii tj. zajmują dużo przestrzeni. Mimo sporego potencjału w zakresie morskiej energetyki wiatrowej jakim Polska dysponuje, oparcie gospodarki net zero (nadal zakładam istnienie tanich magazynów energii w roku 2050i) tylko o tę technologię nie będzie raczej możliwe (ograniczenia przestrzeni w polskiej strefie przybrzeżnej). Bardzo dużo mocy będzie więc w fotowoltaice i siłowniach wiatrowych na lądzie. Może się okazać, że zbyt dużo wobec społecznej akceptacji dla tych rozwiązań. Gęsto zamieszkana Europa (w tym Polska) ma tu większy problem niż USA czy Chiny, które dysponują ogromnymi terenami z dobrymi warunkami naturalnymi dla OZE i praktycznie zerowym zaludnieniem. Rozwiązaniem może być paneuropejski system energetyczny z dużą rolą energetyki morskiej ulokowanej na Atlantyku ale to wymagać będzie dużej zmiany paradygmatu samowystarczalności energetycznej. Jeśli nie będzie to możliwe powracamy do opcji: energetyka jądrowa + CCSU dla źródeł uzupełniających system.

Mikołaj Czajkowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje też w Warszawskim Ośrodku Ekonomii Ekologicznej. Specjalizuje się w mikroekonomii.

Odp: Nie zgadzam się

Monika Köppl-Turyna

Doktor hab. nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Wiedeńskiego, dyrektorka think-tanku EcoAustria. Specjalizuje się w ekonomii pracy, finansach publicznych i ekonomii politycznej.

Odp: Nie mam zdania

Tomasz Żylicz

Profesor ekonomii, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, założyciel Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej. Specjalizuje się w ekonomii ochrony środowiska.

Odp: Zgadzam się

Tomasz Kwaśnicki

Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam

Długo jeszcze będziemy musieli korzystać z paliw kopalnych. Warto byłoby robić wiele by w miarę szybko eliminować węgiel jako źródło energii i zwiększać użycie gazu i ropy naftowej (mniejsza emisja CO2). Mając nadzieję, że w perspektywie 50-60 lat możliwe będzie korzystanie na szeroka skalę z energii fuzji jądrowej. OZE jako alternatywa może być używana i może jej udział się zwiększać, ale nie zastąpi ona w pełni źródeł ‘klasycznych’.

Grzegorz Gorzelak

Profesorem ekonomii, pracownik Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni dyrektor tego ośrodka. Specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego.

Odp: Zgadzam się

Andrzej Cieślik

Profesor ekonomii, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują ekonomię międzynarodową, handel zagraniczny i inwestycje zagraniczne.

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam biorąc pod uwagę zachodzący postęp technologiczny w dziedzinie wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Jednak muszą temu towarzyszyć odpowiednie zmiany w prawie pozwalające na sprzedaż energii elektrycznej do sieci wytwarzanej przez gospodarstwa domowe lub wspólnoty mieszkaniowe za pomocą na przykład paneli fotowoltaicznych.

Andrzej Sławiński

Profesor ekonomii, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2004-2010 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, później kierował Instytutem Ekonomicznym NBP. W pracy naukowej zajmuje się polityką pieniężną oraz rynkami finansowymi.

Odp: Zgadzam się

Wprawdzie udział OZE jest wciąż nieduży, ale następuje szybki wzrost ekonomicznej efektywności instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych; łącznie ze spadkiem kosztów magazynowania energii elektrycznej

Izabela Styczyńska

Doktor nauk ekonomicznych, prezes Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Jej zainteresowania badawcze skupiają się na rynku pracy i polityce społecznej.

Odp: Nie zgadzam się

Leon Podkaminer

Profesor ekonomii, doradca prezesa NBP, emerytowany pracownik naukowy Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Badań Gospodarczych.

Odp: Zgadzam się

Małgorzata Knauff

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w teorii gier, organizacji rynków, ekonomii edukacji oraz teorii decyzji.

Odp: Nie mam zdania

Piotr Dworczak

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Northwestern, członek grupy badawczej GRAPE. Specjalizuje się w teorii gier, teorii informacji oraz projektowaniu mechanizmów ekonomicznych.

Odp: Zgadzam się

Michał Brzeziński

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Katedrze Ekonomii Politycznej i w Warszawskim Ośrodku Ekonomii Ekologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Jego badania koncentrują się na nierównościach społecznych, ubóstwie i polityce gospodarczej.

Odp: Nie zgadzam się

Jan Hagemejer

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes CASE. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących handlu międzynarodowego i makroekonomii.

Odp: Zgadzam się

... w połączeniu z energią atomową.

Barbara Liberda

Profesor ekonomii, pracownik Katedry Innowacji i Rozwoju na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania koncentrują się na problematyce oszczędności, inwestycji, przedsiębiorczości i innowacji. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w Pekao Bank Hipoteczny.

Odp: Nie zgadzam się

Krzysztof Jajuga

Profesor ekonomii, kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest prezesem CFA Society Poland.

Odp: Zgadzam się

Marek Góra

Profesor ekonomii, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, specjalizuje się w ekonomii pracy i ekonomii emerytalnej, jest współautorem reformy polskiego systemu emerytalnego z 1999 r.

Odp: Nie zgadzam się

Michał Mackiewicz

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kieruje Katedrą Funkcjonowania Gospodarki. Przedsiębiorca i autor bloga "Zarabianie na śniadanie". Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. teorię przedsiębiorczości oraz politykę fiskalną.

Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam

Trzeba pamiętać o tym, że OZE mogą zapewnić z czasem odpowiednią ilość gigawatów, ale póki co nie umiemy poradzić sobie ze zmiennością tych dostaw. Póki OZE zapewniają 10% energii, braki lub nadmiary możemy uzupełniać, regulując moc tradycyjnych elektrowni. Jednak kiedy będzie to np. 50%, problem stanie się znacznie poważniejszy. Trudno, żeby szpital poczekał z przeprowadzeniem operacji, bo akurat jest listopad, wieczór i do tego wiatr nie wieje.

Witold M. Orłowski

Profesor ekonomii, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, były rektor tej uczelni. Jest też głównym doradcą ekonomicznym PwC Polska. W działalności naukowej interesuje się makroekonomią, teorią wzrostu oraz integracją europejską.

Odp: Nie zgadzam się

Nie w perspektywie 2050, w przyszłości być może tak

Jan Czekaj

Profesor ekonomii, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych.

Odp: Zgadzam się

Marcin Piątkowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, starszy ekonomista w Banku Światowym. Autor książki "Europejski lider wzrostu", dotyczącej rozwoju gospodarczego Polski.

Odp: Nie zgadzam się

Rafał Weron

Profesor ekonomii, kierownik Katedry Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej na Politechnice Wrocławskiej, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Światowej renomy ekspert w dziedzinie prognozowania na rynku energii. Jego inne zainteresowania badawcze obejmują m.in. ekonomię obliczeniową, inżynierię finansową i zarządzanie ryzykiem.

Odp: Zgadzam się

Tak, ale pod warunkiem rozwoju magazynów energii. OZE jest zbyt nieprzewidywalne, żeby tylko na nim polegać. A hydroelektrowni praktycznie w Polsce nie ma.

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Profesor ekonomii, kierownik Katedry Systemu Finansowego w Szkole Głównej Handlowej, członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Posiada bogate doświadczenie pracy w radach nadzorczych spółek, była też wiceprzewodniczącą Komisji Nadzoru Finansowego. Jej zainteresowania naukowe obejmują sieć bezpieczeństwa finansowego, kwestie stabilności finansowej, zarządzanie instytucjami finansowymi oraz edukację finansową.

Odp: Nie zgadzam się

Elżbieta Adamowicz

Profesor ekonomii, pracownik naukowy Instytutu Rozwoju Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej. Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. badania koniunktury gospodarczej.

Odp: Nie mam zdania

Marek Kośny

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Specjalizuje się w ekonomii dobrobytu.

Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam

Uwarunkowania geograficzno-klimatyczne Polski (m.in. nasłonecznienie czy też faktyczny brak możliwości budowy bardzo dużych hydroelektrowni) uniemożliwiają - przy obecnych technologiach - uzyskiwanie z OZE odpowiednich ilości energii (uwzględniając rozkład zapotrzebowania na energię w czasie) oraz efektywne jej przechowywanie.

Ewa Zawojska

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w mikroekonomii, m.in. w metodach wyceny dóbr nierynkowych.

Odp: Nie mam zdania

Marian Gorynia

Prof. dr hab. Marian Gorynia jest prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w latach 2002–2016 był prorektorem, a następnie rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Odp: Nie zgadzam się

Wspomniane w tym pytaniu źródła energii mają bardzo duży potencjał rozwoju i należy go w pełni wykorzystać. Nie wydaje się jednak, by zdołały one w całości zaspokoić zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną.

Wojciech Charemza

Profesor ekonomii, wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, wcześniej przez wiele lat związany z Uniwersytetem w Leicester. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na ekonometrii, prognozowaniu zjawisk gospodarczych oraz zagadnieniu niepewności geopolitycznej.

Odp: Nie zgadzam się

Aleksandra Parteka

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Politechniki Gdańskiej, pracownik Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Specjalizuje się w ekonomii międzynarodowej.

Odp: Nie zgadzam się

Joanna Wolszczak-Derlacz

Doktor hab. nauk ekonomicznych, wykładowca na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na teorii konwergencji gospodarczej, analizach produktywności i efektywności, ekonomii edukacji i rynkach pracy.

Odp: Nie zgadzam się

Michał Krawczyk

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, specjalizuje się w ekonomii eksperymentalnej oraz behawioralnej.

Odp: Nie zgadzam się

Karolina Goraus-Tańska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultantka Banku Światowego. Specjalizuje się w ekonomii pracy, tematyce nierówności dochodowych oraz redystrybucji.

Odp: Nie zgadzam się

Marek Dąbrowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Makroekonomii.

Odp: Nie mam zdania

Podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania uważam, że to raczej pytanie do ekspertów w dziedzinie energetyki.

Łukasz Woźny

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor w Szkole Głównej Handlowej, gdzie pracuje w Katedrze Ekonomii Ilościowej. Specjalizuje się w teorii gier i ekonomii matematycznej.

Odp: Zgadzam się

Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw i bankowości.

Odp: Nie mam zdania

Dorota Skała

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują bankowość, ład korporacyjny oraz badania ilościowe w bankowości i finansach.

Odp: Zgadzam się

Jakub Borowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, główny ekonomista Credit Aricole-Bank Polska, były wieloletni pracownik NBP. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce pieniężnej i integracji europejskiej.

Odp: Zgadzam się

Teza 3: Rozwój OZE na taką skalę, która pozwoli w istotnym stopniu zaspokoić zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną, będzie możliwy tylko pod warunkiem odblokowania możliwości budowania lądowych elektrowni wiatrowych.

Liczba respondentów: 39

Opinie ekspertów (39)

Karolina Safarzyńska

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, naukowo zajmuje się tematyką zrównoważonego rozwoju.

Odp: Zgadzam się

Joanna Tyrowicz

Profesor ekonomii, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW, współzałożycielka i członkini zarządu think-tanku GRAPE, badaczka Międzynarodowego Centrum Analiz Ekonomicznych (ICEA) oraz Instytutu Ekonomii Pracy w Bonn (IZA). Specjalizuje się w ekonomii pracy.

Odp: Nie mam zdania

Nie wiem.

Maciej Bukowski

Doktor nauk ekonomicznych, prezes think-tanku WiseEuropa, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. makroekonomię, politykę energetyczną, innowacyjność, system emerytalny oraz rynek pracy. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030).

Odp: Zgadzam się

Tak – dostępność terenów w polskiej przestrzeni morskiej jest znaczna ale niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb gospodarki zeroemisyjnej. Dodatkowo energetyka wiatrowa na lądzie jest dwukrotnie tańsza i – choć ta relacja będzie się stopniowo poprawiać, jest mało prawdopodobne by energetyka morska była – pod względem kosztowym – atrakcyjniejsza od lądowej w najbliższych dwudziestu latach.

Mikołaj Czajkowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje też w Warszawskim Ośrodku Ekonomii Ekologicznej. Specjalizuje się w mikroekonomii.

Odp: Zgadzam się

Monika Köppl-Turyna

Doktor hab. nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Wiedeńskiego, dyrektorka think-tanku EcoAustria. Specjalizuje się w ekonomii pracy, finansach publicznych i ekonomii politycznej.

Odp: Zgadzam się

Tomasz Żylicz

Profesor ekonomii, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, założyciel Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej. Specjalizuje się w ekonomii ochrony środowiska.

Odp: Nie mam zdania

Tomasz Kwaśnicki

Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam

patrz komentarz do p. 2

Grzegorz Gorzelak

Profesorem ekonomii, pracownik Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni dyrektor tego ośrodka. Specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego.

Odp: Zgadzam się

Andrzej Cieślik

Profesor ekonomii, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują ekonomię międzynarodową, handel zagraniczny i inwestycje zagraniczne.

Odp: Nie zgadzam się

Budowa elektrowni wiatrowych na lądzie na pewno pomoże w zaspokajaniu zapotrzebowania Polski na energię będąc komplementarnym źródłem energii w stosunku do energii pozyskiwanej na przykład z coraz bardziej wydajnych paneli fotowoltaicznych. Jednak nie jest to działanie konieczne do pełnego zaspokojenia zapotrzebowania Polski na energię elektryczną, ponieważ zawsze istnieje możliwość importu energii w okresie przejściowym.

Andrzej Sławiński

Profesor ekonomii, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2004-2010 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, później kierował Instytutem Ekonomicznym NBP. W pracy naukowej zajmuje się polityką pieniężną oraz rynkami finansowymi.

Odp: Zgadzam się

Energetyka wiatrowa jest mało importochłonna. Jej rozwój będzie przyczyniał się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Izabela Styczyńska

Doktor nauk ekonomicznych, prezes Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Jej zainteresowania badawcze skupiają się na rynku pracy i polityce społecznej.

Odp: Nie mam zdania

Leon Podkaminer

Profesor ekonomii, doradca prezesa NBP, emerytowany pracownik naukowy Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Badań Gospodarczych.

Odp: Nie mam zdania

Małgorzata Knauff

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w teorii gier, organizacji rynków, ekonomii edukacji oraz teorii decyzji.

Odp: Nie mam zdania

Piotr Dworczak

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Northwestern, członek grupy badawczej GRAPE. Specjalizuje się w teorii gier, teorii informacji oraz projektowaniu mechanizmów ekonomicznych.

Odp: Nie mam zdania

Michał Brzeziński

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Katedrze Ekonomii Politycznej i w Warszawskim Ośrodku Ekonomii Ekologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Jego badania koncentrują się na nierównościach społecznych, ubóstwie i polityce gospodarczej.

Odp: Zgadzam się

Jan Hagemejer

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes CASE. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących handlu międzynarodowego i makroekonomii.

Odp: Zgadzam się

Nie mamy w Polsce zbyt wielu zasobów naturalnych dających czystą energię, więc nie ma sensu eliminować tych możliwości.

Barbara Liberda

Profesor ekonomii, pracownik Katedry Innowacji i Rozwoju na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania koncentrują się na problematyce oszczędności, inwestycji, przedsiębiorczości i innowacji. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w Pekao Bank Hipoteczny.

Odp: Zgadzam się

Krzysztof Jajuga

Profesor ekonomii, kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest prezesem CFA Society Poland.

Odp: Nie zgadzam się

Duży możliwości dadzą przede wszystkim morskie elektrownie wiatrowe.

Marek Góra

Profesor ekonomii, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, specjalizuje się w ekonomii pracy i ekonomii emerytalnej, jest współautorem reformy polskiego systemu emerytalnego z 1999 r.

Odp: Nie mam zdania

Michał Mackiewicz

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kieruje Katedrą Funkcjonowania Gospodarki. Przedsiębiorca i autor bloga "Zarabianie na śniadanie". Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. teorię przedsiębiorczości oraz politykę fiskalną.

Odp: Nie mam zdania

Obecnie obserwujemy dynamiczny rozwój fotowoltaiki, która jest poważną alternatywą dla wiatru. Może się też okazać, że problemem staje się ogromna zmienność wiatru. Coraz częściej jest tak, że albo nie wieje, albo wieje za bardzo.

Witold M. Orłowski

Profesor ekonomii, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, były rektor tej uczelni. Jest też głównym doradcą ekonomicznym PwC Polska. W działalności naukowej interesuje się makroekonomią, teorią wzrostu oraz integracją europejską.

Odp: Zgadzam się

Jan Czekaj

Profesor ekonomii, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych.

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Marcin Piątkowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, starszy ekonomista w Banku Światowym. Autor książki "Europejski lider wzrostu", dotyczącej rozwoju gospodarczego Polski.

Odp: Nie mam zdania

Rafał Weron

Profesor ekonomii, kierownik Katedry Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej na Politechnice Wrocławskiej, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Światowej renomy ekspert w dziedzinie prognozowania na rynku energii. Jego inne zainteresowania badawcze obejmują m.in. ekonomię obliczeniową, inżynierię finansową i zarządzanie ryzykiem.

Odp: Zgadzam się

Krótkoterminowo - tak. Długoterminowo - rozwój (w tym zwiększenie efektywności) PV oraz magazynów energii teoretycznie może odnieść podobny skutek.

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Profesor ekonomii, kierownik Katedry Systemu Finansowego w Szkole Głównej Handlowej, członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Posiada bogate doświadczenie pracy w radach nadzorczych spółek, była też wiceprzewodniczącą Komisji Nadzoru Finansowego. Jej zainteresowania naukowe obejmują sieć bezpieczeństwa finansowego, kwestie stabilności finansowej, zarządzanie instytucjami finansowymi oraz edukację finansową.

Odp: Zgadzam się

Elżbieta Adamowicz

Profesor ekonomii, pracownik naukowy Instytutu Rozwoju Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej. Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. badania koniunktury gospodarczej.

Odp: Nie mam zdania

Marek Kośny

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Specjalizuje się w ekonomii dobrobytu.

Odp: Zgadzam się

Ewa Zawojska

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w mikroekonomii, m.in. w metodach wyceny dóbr nierynkowych.

Odp: Nie mam zdania

Marian Gorynia

Prof. dr hab. Marian Gorynia jest prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w latach 2002–2016 był prorektorem, a następnie rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Odp: Nie mam zdania

Wojciech Charemza

Profesor ekonomii, wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, wcześniej przez wiele lat związany z Uniwersytetem w Leicester. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na ekonometrii, prognozowaniu zjawisk gospodarczych oraz zagadnieniu niepewności geopolitycznej.

Odp: Nie mam zdania

Aleksandra Parteka

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Politechniki Gdańskiej, pracownik Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Specjalizuje się w ekonomii międzynarodowej.

Odp: Nie mam zdania

Joanna Wolszczak-Derlacz

Doktor hab. nauk ekonomicznych, wykładowca na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na teorii konwergencji gospodarczej, analizach produktywności i efektywności, ekonomii edukacji i rynkach pracy.

Odp: Zgadzam się

Michał Krawczyk

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, specjalizuje się w ekonomii eksperymentalnej oraz behawioralnej.

Odp: Zgadzam się

Karolina Goraus-Tańska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultantka Banku Światowego. Specjalizuje się w ekonomii pracy, tematyce nierówności dochodowych oraz redystrybucji.

Odp: Zgadzam się

Marek Dąbrowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Makroekonomii.

Odp: Nie mam zdania

Podobnie jak w przypadku poprzednich pytań uważam, że to raczej pytanie do ekspertów w dziedzinie energetyki.

Łukasz Woźny

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor w Szkole Głównej Handlowej, gdzie pracuje w Katedrze Ekonomii Ilościowej. Specjalizuje się w teorii gier i ekonomii matematycznej.

Odp: Nie mam zdania

Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw i bankowości.

Odp: Zgadzam się

Dorota Skała

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują bankowość, ład korporacyjny oraz badania ilościowe w bankowości i finansach.

Odp: Zgadzam się

Jakub Borowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, główny ekonomista Credit Aricole-Bank Polska, były wieloletni pracownik NBP. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce pieniężnej i integracji europejskiej.

Odp: Zgadzam się

Teza 4: Wygaszenie wydobycia węgla i energetyki węglowej w Polsce powinno nastąpić znacznie wcześniej (w horyzoncie 10-20 lat) niż do 2049 r., jak zakłada obecnie rząd.

Liczba respondentów: 39

Opinie ekspertów (39)

Karolina Safarzyńska

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, naukowo zajmuje się tematyką zrównoważonego rozwoju.

Odp: Zgadzam się

Joanna Tyrowicz

Profesor ekonomii, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW, współzałożycielka i członkini zarządu think-tanku GRAPE, badaczka Międzynarodowego Centrum Analiz Ekonomicznych (ICEA) oraz Instytutu Ekonomii Pracy w Bonn (IZA). Specjalizuje się w ekonomii pracy.

Odp: Nie mam zdania

A z czyjej perspektywy mamy to oceniać? Słowo "powinno" oznacza, że mamy jakieś kryterium wyważenia między korzyściami (i korzystającymi) oraz stratami (i tracącymi). Moje prywatne kryterium nie musi mieć za dużo wspólnego ze społecznym czy poszczególnych aktualnych rządów, dlatego uchylam się od odpowiedzi na to pytanie.

Maciej Bukowski

Doktor nauk ekonomicznych, prezes think-tanku WiseEuropa, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. makroekonomię, politykę energetyczną, innowacyjność, system emerytalny oraz rynek pracy. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030).

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Tak. Choć nie jest to cel policy per se ale wynik rachunku ekonomicznego. Rosnące koszty wydobycia, niewielkie możliwości podniesienia bardzo niskiej wydajności górnictwa oraz szybko spadający popyt w energetyce, ogrzewnictwie i przemyśle spowodują, że prawdopodobnym ostatnie kopalnie w Polsce będą raczej zamykane przed rokiem 2040 a nawet 2035, a nie 2050.

Mikołaj Czajkowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje też w Warszawskim Ośrodku Ekonomii Ekologicznej. Specjalizuje się w mikroekonomii.

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Monika Köppl-Turyna

Doktor hab. nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Wiedeńskiego, dyrektorka think-tanku EcoAustria. Specjalizuje się w ekonomii pracy, finansach publicznych i ekonomii politycznej.

Odp: Zgadzam się

Tomasz Żylicz

Profesor ekonomii, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, założyciel Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej. Specjalizuje się w ekonomii ochrony środowiska.

Odp: Nie mam zdania

Tomasz Kwaśnicki

Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam

Patrz punkt 1. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Może warto zastosować na poziomie państwa strategię jaką wydaje się stosować Michał Sołowow – budowa małych elektrownie jądrowych (reaktory jądrowy typu SMR (small modular reactor) – technologię BWRX-300, lub inne, które mogą się pojawić w przyszłości) i jednocześnie budować (tam gdzie jest to opłacalne) np. elektrownie wiatrowe czy rozwijać fotowoltaikę? Znów długo byłoby pisać na ten temat.

Grzegorz Gorzelak

Profesorem ekonomii, pracownik Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni dyrektor tego ośrodka. Specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego.

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Andrzej Cieślik

Profesor ekonomii, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują ekonomię międzynarodową, handel zagraniczny i inwestycje zagraniczne.

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Zrezygnowanie z energii opartej na węglu przyczyni się do poprawy jakości powietrza a tym samym poprawy zdrowia społeczeństwa w związku z czym powinno nastąpić możliwie jak najwcześniej.

Andrzej Sławiński

Profesor ekonomii, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2004-2010 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, później kierował Instytutem Ekonomicznym NBP. W pracy naukowej zajmuje się polityką pieniężną oraz rynkami finansowymi.

Odp: Nie mam zdania

Izabela Styczyńska

Doktor nauk ekonomicznych, prezes Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Jej zainteresowania badawcze skupiają się na rynku pracy i polityce społecznej.

Odp: Nie mam zdania

Leon Podkaminer

Profesor ekonomii, doradca prezesa NBP, emerytowany pracownik naukowy Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Badań Gospodarczych.

Odp: Zgadzam się

Małgorzata Knauff

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w teorii gier, organizacji rynków, ekonomii edukacji oraz teorii decyzji.

Odp: Zgadzam się

Piotr Dworczak

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Northwestern, członek grupy badawczej GRAPE. Specjalizuje się w teorii gier, teorii informacji oraz projektowaniu mechanizmów ekonomicznych.

Odp: Zgadzam się

Michał Brzeziński

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Katedrze Ekonomii Politycznej i w Warszawskim Ośrodku Ekonomii Ekologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Jego badania koncentrują się na nierównościach społecznych, ubóstwie i polityce gospodarczej.

Odp: Zgadzam się

Jan Hagemejer

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes CASE. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących handlu międzynarodowego i makroekonomii.

Odp: Zgadzam się

Barbara Liberda

Profesor ekonomii, pracownik Katedry Innowacji i Rozwoju na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania koncentrują się na problematyce oszczędności, inwestycji, przedsiębiorczości i innowacji. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w Pekao Bank Hipoteczny.

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Krzysztof Jajuga

Profesor ekonomii, kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest prezesem CFA Society Poland.

Odp: Zgadzam się

Jest to konieczne, ale nie będzie łatwe.

Marek Góra

Profesor ekonomii, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, specjalizuje się w ekonomii pracy i ekonomii emerytalnej, jest współautorem reformy polskiego systemu emerytalnego z 1999 r.

Odp: Zgadzam się

Michał Mackiewicz

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kieruje Katedrą Funkcjonowania Gospodarki. Przedsiębiorca i autor bloga "Zarabianie na śniadanie". Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. teorię przedsiębiorczości oraz politykę fiskalną.

Odp: Zgadzam się

Powinno, to prawda. Jednak nawet obecna perspektywa wykonania tego w 28 lat jest bardzo ambitna i nie bardzo wierzę w jej powodzenie.

Witold M. Orłowski

Profesor ekonomii, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, były rektor tej uczelni. Jest też głównym doradcą ekonomicznym PwC Polska. W działalności naukowej interesuje się makroekonomią, teorią wzrostu oraz integracją europejską.

Odp: Zgadzam się

Oczywiście pod warunkiem odpowiedniej polityki inwestycyjnej

Jan Czekaj

Profesor ekonomii, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych.

Odp: Zgadzam się

Marcin Piątkowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, starszy ekonomista w Banku Światowym. Autor książki "Europejski lider wzrostu", dotyczącej rozwoju gospodarczego Polski.

Odp: Zgadzam się

Rafał Weron

Profesor ekonomii, kierownik Katedry Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej na Politechnice Wrocławskiej, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Światowej renomy ekspert w dziedzinie prognozowania na rynku energii. Jego inne zainteresowania badawcze obejmują m.in. ekonomię obliczeniową, inżynierię finansową i zarządzanie ryzykiem.

Odp: Zgadzam się

W sensie zmniejszenia zanieczyszczeń / osiągnięcia neutralności klimatycznej - powinno. W sensie gospodarczym czy społecznym - niekoniecznie.

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Profesor ekonomii, kierownik Katedry Systemu Finansowego w Szkole Głównej Handlowej, członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Posiada bogate doświadczenie pracy w radach nadzorczych spółek, była też wiceprzewodniczącą Komisji Nadzoru Finansowego. Jej zainteresowania naukowe obejmują sieć bezpieczeństwa finansowego, kwestie stabilności finansowej, zarządzanie instytucjami finansowymi oraz edukację finansową.

Odp: Nie mam zdania

Elżbieta Adamowicz

Profesor ekonomii, pracownik naukowy Instytutu Rozwoju Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej. Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. badania koniunktury gospodarczej.

Odp: Zgadzam się

Marek Kośny

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Specjalizuje się w ekonomii dobrobytu.

Odp: Nie mam zdania

Ewa Zawojska

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w mikroekonomii, m.in. w metodach wyceny dóbr nierynkowych.

Odp: Zgadzam się

Marian Gorynia

Prof. dr hab. Marian Gorynia jest prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w latach 2002–2016 był prorektorem, a następnie rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Odp: Zgadzam się

Postulat wydaje się jak najbardziej słuszny. Nie wystarczy jednak tylko postulować, ale należy opracować realną ścieżkę jego realizacji. Osobiście jestem skłonny poprzeć każdą realistyczną ścieżkę wygaszania energetyki węglowej w Polsce, pod warunkiem, że nie zablokuje ona możliwości awansu cywilizacyjnego Polski w wyniku niedoborów w zaopatrzeniu w energię elektryczną.

Wojciech Charemza

Profesor ekonomii, wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, wcześniej przez wiele lat związany z Uniwersytetem w Leicester. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na ekonometrii, prognozowaniu zjawisk gospodarczych oraz zagadnieniu niepewności geopolitycznej.

Odp: Nie zgadzam się

Aleksandra Parteka

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Politechniki Gdańskiej, pracownik Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Specjalizuje się w ekonomii międzynarodowej.

Odp: Zgadzam się

Joanna Wolszczak-Derlacz

Doktor hab. nauk ekonomicznych, wykładowca na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na teorii konwergencji gospodarczej, analizach produktywności i efektywności, ekonomii edukacji i rynkach pracy.

Odp: Zgadzam się

Dekarbonizacja jest oczywiście daleko pożądana, a więc powinno nastąpić jak najwcześniej. Tyle pobożnych życzeń, a w praktyce potrzebne są ogromne nakłady inwestycyjne, w celu rozwoju OZE, rozproszonych źródeł energii aż w końcu energetyki atomowej.

Michał Krawczyk

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, specjalizuje się w ekonomii eksperymentalnej oraz behawioralnej.

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Karolina Goraus-Tańska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultantka Banku Światowego. Specjalizuje się w ekonomii pracy, tematyce nierówności dochodowych oraz redystrybucji.

Odp: Zgadzam się

Marek Dąbrowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Makroekonomii.

Odp: Nie mam zdania

Jeśli chodzi o rachunek ekonomiczny, to nie jest kontrowersyjna teza, że kopalnie mają cykliczne problemy, które wiążą się ze zmianami cen surowców na rynkach światowych. Kierując się zatem efektywnością, wskazane byłoby stopniowe przechodzenie na inne źródła energii. Pytanie jednak jest silnie osadzone w sferze normatywnej. W moim przekonaniu ekonomiści, jeśli wypowiadają się w charakterze ekspertów-ekonomistów, powinni zachować wstrzemięźliwość w formułowaniu sądów wartościujących. Proszę więc, aby moją odpowiedź "nie mam zdania" interpretować właśnie w tym kontekście.

Łukasz Woźny

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor w Szkole Głównej Handlowej, gdzie pracuje w Katedrze Ekonomii Ilościowej. Specjalizuje się w teorii gier i ekonomii matematycznej.

Odp: Zgadzam się

Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw i bankowości.

Odp: Zgadzam się

Dorota Skała

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują bankowość, ład korporacyjny oraz badania ilościowe w bankowości i finansach.

Odp: Zgadzam się

Jakub Borowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, główny ekonomista Credit Aricole-Bank Polska, były wieloletni pracownik NBP. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce pieniężnej i integracji europejskiej.

Odp: Zgadzam się