Rząd marnuje szansę na naprawę podatku Belki

Podatek od zysków kapitałowych wymaga zmian, ale te, nad którymi pracuje resort finansów, mogą tę daninę nadmiernie skomplikować – uważają przedstawiciele rynku kapitałowego.

Ekonomiści: Euro nie sparaliżowałoby polskiej gospodarki

Prezes NBP Adam Glapiński regularnie powtarza, że przyjęcie w Polsce euro znacząco obniżyłoby tempo rozwoju polskiej gospodarki. Ekonomiści w to wątpią. Ale do rezygnacji z własnej waluty nie podchodzą już tak entuzjastycznie jak dawniej.

Jakub Borowski: Polska gospodarka ma polisę ubezpieczeniową od globalnych zawirowań

Wzrost inflacji powyżej celu NBP, do którego dojdzie w warunkach ożywienia gospodarczego i szybkiego wzrostu płac, może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do podwyżki stóp procentowych - mówi dr Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

Euro w Polsce. Czy prezes NBP ma rację? Zapytaliśmy ekspertów

Twierdząc, że przyjęcie euro mocno obniżyłoby tempo rozwoju Polski, prezes NBP przecenia wpływ tego, jaką mamy walutę, na gospodarkę. Za euro przemawiają zaś również czynniki geopolityczne.

Trampolina do sukcesu: członkostwo w UE jest motorem rozwoju gospodarki

Członkostwo w Unii Europejskiej było i wciąż jest ważnym motorem rozwoju polskiej gospodarki. Niewiele jest spraw, w których ocenie ekonomiści byliby tak zgodni.

Większe wydatki na rolnictwo? Ekonomiści: nie tędy droga.

Na żaden inny cel UE nie wydaje tyle co na politykę rolną. Czy te nakłady należy jeszcze zwiększyć, aby pomóc rolnikom zmierzyć się z wyzwaniami i przerwać ich protesty? Zapytaliśmy o to uczestników panelu ekonomistów "Rzeczpospolitej".

Większe dotacje nie uzdrowią unijnego rolnictwa

Zwiększenie nakładów na Wspólną Politykę Rolną nie jest właściwą drogą do zakończenia protestów rolników. Warto jednak zmienić strukturę wydatków – mówią ekonomiści.

Unia Europejska jest dobra dla rolników. Ale mogłaby być lepsza.

Rolnicy należą do największych beneficjentów członkostwa Polski w UE. Ale ta sama polityka rolna, która istotnie przyczyniła się do zwiększenia ich dochodów, osłabia ich konkurencyjność.

NBP niepotrzebnie dotuje banki komercyjne? Opinie ekonomistów

Narodowy Bank Polski wypłaca bankom komercyjnym kilkanaście miliardów złotych rocznie odsetek. Czy ten transfer należy ograniczyć, aby ograniczyć rekordowo ostatnio straty banku centralnego? Ekonomiści częściej krytykują ten pomysł niż pochwalają. Większość z nich w ogóle nie uważa straty NBP za problem, któremu należy przeciwdziałać.

Rekordowe straty nie powinny być zmartwieniem dla NBP

W 2023 r. NBP drugi rok z rzędu poniósł gigantyczną stratę. W ocenie ekonomistów nie ma żadnego powodu, aby bank centralny celowo dążył do poprawy wyniku.

Kto i za co odpowiada w NBP? Kontrowersje wokół skupu obligacji

Skup obligacji przez NBP w trakcie pandemii, którego zgodność z prawem do dzisiaj jest kwestionowana, budziłby mniej kontrowersji, gdyby decydowała o nim Rada Polityki Pieniężnej a nie zarząd banku centralnego.

Finansowanie CPK to nie zadanie dla banku centralnego

Większość ekonomistów uważa pomysł, aby Narodowy Bank Polski uczestniczył w finansowaniu ważnych projektów i zbrojeń, za niezgodny z mandatem tej instytucji. Szczególnie wtedy, gdy inflacja nie jest pod kontrolą.

Ryszard Kokoszczyński: NBP nie jest od finansowania inwestycji

Skup obligacji skarbowych przez bank centralny w trakcie kryzysu mieści się w jego roli. Ale to nie oznacza, że NBP wolno skupować obligacje także po to, aby pomóc rządowi w finansowaniu inwestycji – mówi prof. Ryszard Kokoszczyński, wieloletni członek zarządu NBP.

Złoto w NBP ekonomistów nie emocjonuje

Zwiększanie udziału złota w rezerwach walutowych Polski, czym szczyci się prezes NBP, nie ma dużego znaczenia dla stabilności finansowej i wiarygodności kraju. Reputacji samego banku centralnego najlepiej przysłużyłaby się natomiast zmiana sposobu komunikacji.

Czego musimy się nauczyć, żeby nie zastąpiły nas roboty

Upowszechnianie się sztucznej inteligencji zmieni zakres kompetencji, których pracodawcy będą poszukiwali u pracowników. Na znaczeniu zyskają prawdopodobnie tzw. miękkie umiejętności, których komputery długo jeszcze nie posiądą. To jednak nie oznacza, że możemy zaniedbać edukację techniczną.

Polska giełda źle gra swoją rolę

Wzrost wartości notowanych na GPW spółek nie nadąża za wzrostem szerokiej gospodarki. W rezultacie rola giełdy w finansowaniu rozwoju maleje. Odwrócić ten trend nie będzie łatwo, bo Polacy nie mają zaufania do instytucji rynku kapitałowego.

AI nasili jeden z największych problemów ostatnich dekad? Opinie ekonomistów

Postęp technologiczny w ostatnich kilku dekadach szedł w parze ze wzrostem nierówności dochodowych. Czy sztuczna inteligencja wzmocni ten trend? Jak temu zaradzić? Zapytaliśmy o to uczestników panelu ekonomistów "Rzeczpospolitej".

Sztuczna inteligencja, prawdziwe problemy. Kto straci na AI?

Rozwój AI będzie prawdopodobnie prowadził do wzrostu nierówności dochodowych, o ile nie będą mu towarzyszyły zmiany w szeroko rozumianej polityce gospodarczej.