Unia Europejska jest dobra dla rolników. Ale mogłaby być lepsza.

Rolnicy należą do największych beneficjentów członkostwa Polski w UE. Ale ta sama polityka rolna, która istotnie przyczyniła się do zwiększenia ich dochodów, osłabia ich konkurencyjność.

NBP niepotrzebnie dotuje banki komercyjne? Opinie ekonomistów

Narodowy Bank Polski wypłaca bankom komercyjnym kilkanaście miliardów złotych rocznie odsetek. Czy ten transfer należy ograniczyć, aby ograniczyć rekordowo ostatnio straty banku centralnego? Ekonomiści częściej krytykują ten pomysł niż pochwalają. Większość z nich w ogóle nie uważa straty NBP za problem, któremu należy przeciwdziałać.

Rekordowe straty nie powinny być zmartwieniem dla NBP

W 2023 r. NBP drugi rok z rzędu poniósł gigantyczną stratę. W ocenie ekonomistów nie ma żadnego powodu, aby bank centralny celowo dążył do poprawy wyniku.

Kto i za co odpowiada w NBP? Kontrowersje wokół skupu obligacji

Skup obligacji przez NBP w trakcie pandemii, którego zgodność z prawem do dzisiaj jest kwestionowana, budziłby mniej kontrowersji, gdyby decydowała o nim Rada Polityki Pieniężnej a nie zarząd banku centralnego.

Finansowanie CPK to nie zadanie dla banku centralnego

Większość ekonomistów uważa pomysł, aby Narodowy Bank Polski uczestniczył w finansowaniu ważnych projektów i zbrojeń, za niezgodny z mandatem tej instytucji. Szczególnie wtedy, gdy inflacja nie jest pod kontrolą.

Ryszard Kokoszczyński: NBP nie jest od finansowania inwestycji

Skup obligacji skarbowych przez bank centralny w trakcie kryzysu mieści się w jego roli. Ale to nie oznacza, że NBP wolno skupować obligacje także po to, aby pomóc rządowi w finansowaniu inwestycji – mówi prof. Ryszard Kokoszczyński, wieloletni członek zarządu NBP.

Złoto w NBP ekonomistów nie emocjonuje

Zwiększanie udziału złota w rezerwach walutowych Polski, czym szczyci się prezes NBP, nie ma dużego znaczenia dla stabilności finansowej i wiarygodności kraju. Reputacji samego banku centralnego najlepiej przysłużyłaby się natomiast zmiana sposobu komunikacji.

Czego musimy się nauczyć, żeby nie zastąpiły nas roboty

Upowszechnianie się sztucznej inteligencji zmieni zakres kompetencji, których pracodawcy będą poszukiwali u pracowników. Na znaczeniu zyskają prawdopodobnie tzw. miękkie umiejętności, których komputery długo jeszcze nie posiądą. To jednak nie oznacza, że możemy zaniedbać edukację techniczną.

Polska giełda źle gra swoją rolę

Wzrost wartości notowanych na GPW spółek nie nadąża za wzrostem szerokiej gospodarki. W rezultacie rola giełdy w finansowaniu rozwoju maleje. Odwrócić ten trend nie będzie łatwo, bo Polacy nie mają zaufania do instytucji rynku kapitałowego.

AI nasili jeden z największych problemów ostatnich dekad? Opinie ekonomistów

Postęp technologiczny w ostatnich kilku dekadach szedł w parze ze wzrostem nierówności dochodowych. Czy sztuczna inteligencja wzmocni ten trend? Jak temu zaradzić? Zapytaliśmy o to uczestników panelu ekonomistów "Rzeczpospolitej".

Sztuczna inteligencja, prawdziwe problemy. Kto straci na AI?

Rozwój AI będzie prawdopodobnie prowadził do wzrostu nierówności dochodowych, o ile nie będą mu towarzyszyły zmiany w szeroko rozumianej polityce gospodarczej.

Komputery nie pozbawią nas pracy. Co najwyżej zmuszą do zmiany

Zmiany technologiczne, nawet o rewolucyjnym charakterze, nie powodowały w przeszłości masowego bezrobocia. Ekonomiści nie sądzą, aby z rozwojem AI było inaczej.

Piotr Żoch: Inflacji nie można było przeczekać

Inflacja okazała się przejściowa tylko dlatego, że banki centralne nie pozostały bierne, jak chcieli zwolennicy tezy o przejściowym charakterze inflacji – ocenia dr Piotr Żoch, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Czeka nas technologiczne bezrobocie? Opinie ekonomistów

Jest mało prawdopodobne, aby rozwój sztucznej inteligencji przyczynił się do wzrostu bezrobocia w Europie. Wbrew pozorom, w Polsce ryzyko to nie jest większe niż w bardziej rozwiniętych gospodarkach. Takie wnioski płyną z sondy wśród ponad 30 wybitnych ekonomistów.

Jakub Borowski: Obniżka stóp procentowych w tym półroczu niepotrzebna, ale niewykluczona

W najbliższych miesiącach inflacja chwilowo spadnie poniżej celu NBP. To nie będzie uzasadniało cięcia stóp procentowych, ale takiej decyzji RPP wykluczyć nie można - ocenia dr Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

Co nam da jawność wynagrodzeń? Plusy i skutki uboczne

Przejrzystość płac w formie, jaką wprowadzi w Polsce dyrektywa UE, zmniejszy lukę płacową między kobietami i mężczyznami. Może jednak mieć negatywne dla pracowników skutki uboczne.

Dr Michał Możdżeń: Deficyt budżetowy to hołd złożony cnocie gospodarności

To, jak poukładane są współczesne gospodarki, wymusza utrzymywanie trwałego deficytu przez rządy – mówi dr Michał Możdżeń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Urlopy ojcowskie pomogą kobietom przebijać szklane sufity? Opinie ekonomistów

Od ub.r. część urlopu rodzicielskiego w Polsce może wykorzystać tylko ojciec. Czy ta zmiana przepisów zwiększy zaangażowanie ojców w wychowanie dzieci i zmniejszy ponoszoną przez kobiety "karę za macierzyństwo"? Zapytaliśmy uczestników panelu eksperckiego "Rzeczpospolitej".